Zasady korzystania z biblioteki


1.  Zapisu do Biblioteki dokonuje się osobiście, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości oraz:
*  indeksu lub ważnej legitymacji studenckiej - w przypadku indeksów elektronicznych
(studenci i słuchacze szkół pomaturalnych),

*  ważnej legitymacji szkolnej (uczniowie)
.

2.  
Czytelnik wypożycza książki osobiście za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.
Karta biblioteczna ważna jest w roku kalendarzowym, w którym została wydana lub prolongowana.


Koszt wydania karty bibliotecznej wynosi 5 zł.
Koszt wydania duplikatu karty bibliotecznej wynosi 10 zł.


3.
Każdy czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 8 egzemplarzy książek i 8 egzemplarzy zbiorów audiowizualnych na okres 30 dni.

4.
Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych można prolongować o 30 dni. Prolongaty dokonuje się najwyżej dwukrotnie przed upływem terminu zwrotu. Nie można prolongować materiałów zarezerwowanych przez innych Czytelników.

5.  
Za niezwrócenie materiałów bibliotecznych w obowiązującym terminie pobiera się karę pieniężną w wysokości 0,20 zł za 1 egzemplarz za każdy dzień zwłoki. Biblioteka nie ma obowiązku informowania o upływającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów.

 

Regulamin korzystania
z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. J. Lompy w Katowicach

(zobacz)

 

Ochrona danych osobowych - ważna informacja dla użytkowników

(zobacz)

 


 projekt: www.atcsites.com