(17kB)


Wydarzenia edukacyjneInformacje o bieżących wydarzeniach edukacyjnych
znajdą Państwo na naszym profilu na facebooku.

Serdecznie zapraszamy!

* * *

„Uwaga! Ważna zasada - Nieśmiałość to nie wada!” - zajęcia edukacyjne w ramach cyklu „Bajki-Pomagajki” Mysłowice, 06.10.2017 r.

W nowym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację zajęć edukacyjnych w ramach cyklu:
„Bajki-Pomagajki”, w którym biorą udział pierwszoklasiści z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2
w Mysłowicach.

Tematem październikowych zajęć było przełamywanie dziecięcej nieśmiałości, utrudniającej radzenie sobie w sytuacjach społecznych.

Głośnemu czytaniu bajki terapeutycznej Marty Komorowskiej pt.: „Biała kropka”, towarzyszyły gry
i zabawy edukacyjne oraz warsztaty plastyczne. Przyjazna atmosfera, a także umiejętne wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjało kreatywnym pomysłom uczniów.

* * *

„Dziupla czy wieża? Dokąd sowa zmierza?” - zajęcia w projekcie edukacyjnym „Sowa Mądra Głowa” Mysłowice, 05.10.2017 r.

Uczniowie świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Mysłowicach, po raz kolejny pracowali nad projektem „Sowa Mądra Głowa”.

Celem drugiego spotkania było poznanie miejsc gniazdowania sów i próba wyeliminowania zagrożeń negatywnie wpływajacych na liczebność tych ptaków. Grom i zabawom dydaktycznym towarzyszyły warsztaty plastyczne. W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Origami uczniowie rozpoczęli prace nad wykonaniem przestrzennego modelu bohaterki projektu.

* * *

„Odpowiedź gotowa, tak wygląda sowa!” - projekt edukacyjny „Sowa Mądra Głowa”
Mysłowice, 28.09.2017 r.

W roku szkolnym 2017/2018 naszj placówka realizuje autorski projekt edukacyjny.
Biorą w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bronisława Pukowca w Mysłowicach. Obejmuje on semestralny cykl zajęć „Sowa Mądra Głowa”, prowadzonych metodą projektu (na podstawie pakietu edukacyjnego „Sowy Polski” Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych).

28 września 2017 r. pod hasłem: „Odpowiedź gotowa, tak wygląda sowa!”, uczniowie klas 1-3 rozpoczęli swoją przygodę z kształtowaniem świadomości ekologicznej na temat życia i ochrony tych wspaniałych ptaków.

Celem pierwszego spotkania było zwrócenie uwagi dzieci na charakterystyczne cechy sowiej budowy i ich role adaptacyjne
w środowisku naturalnym. Głośnemu czytaniu wiersza Jana Brzechwy pt:. „Sowa”, towarzyszyły warsztaty plastyczne. Uczniowie własnoręcznie wykonali maski i kolaże, które stanowić będą istotny element końcowej prezentacji projektu.

* * *

Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego
Mysłowice, 02.09.2017 r.

W odpowiedzi na apel Prezydenta RP, mysłowicka filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach, włączyła się w akcję Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.


2 września 2017 r., poza wspólnym czytaniem dzieła, odwiedzający w tym czasie bibliotekę, mieli możliwość wzięcia udziału w performansie: „Zostań gościem na „Weselu!”. Celem projektu było stworzenie, przy pomocy oryginalnych strojów oraz rekwizytów, żywej galerii bohaterów dramatu. Chętnych do wspólnego świętowania, zwłaszcza wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ceniących folklor i przywiązanie do tradycji, nie brakowało.

Spotkanie było również okazją do podzielenia się wiedzą na temat śląskich zwyczajów weselnych, zarówno tych dawnych, jak i kultywowanych do dnia dzisiejszego.

* * *

„Inny, nie znaczy gorszy…” - zajęcia edukacyjne w ramach cyklu „Bajki-Pomagajki”
Mysłowice, 25.05.2017 r.

25 maja 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2 w Mysłowicach odbyły się zajęcia czytelnicze
z cyklu „Bajki-Pomagajki”. Tematem ostatniego przed wakacjami spotkania z elementami arteterapii było kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych ludzi.

Głośnemu czytaniu, połączonemu z wizualizacją bajki edukacyjnej pt.: „Mały delfinek zaczyna poznawać świat”, towarzyszyły gry i zabawy oraz warsztaty plastyczne.


W zajęciach, kształtujących także zwrócenie uwagi na piękno pierwotnej przyrody, uczestniczyli uczniowie klas 1-3, objęci opieką świetlicową.

 

* * *

 „Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej - środowisko Scratch Junior” - bezpłatne warsztaty komputerowe Mysłowice, 24.05.2017 r.

24 maja 2017 r. odbyły się bezpłatne warsztaty komputerowe, których celem było przybliżenie nauczycielom środowiska Scratch oraz przygotowanie ich do efektywnego i atrakcyjnego budowania kompetencji cyfrowych oraz rozwijania kreatywności. Seminarium poprowadzili konsultanci
z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach.

* * *

XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
Mysłowice, 08.-15.05.2017 r.

W dniach: 8 - 15 maja pod hasłem: „Biblioteka. Oczywiście!” przebiegał Ogólnopolski Tydzień bibliotek.

W tym czasie zorganizowaliśmy:

zajęcia edukacyjne dla dzieci:

- „W kolorowym świecie motyli” - zajęcia z wykorzystaniem chusty animacyjnej,
- „Ene, due, rabe… połknął bocian żabę” - wiosenne zajęcia dla przedszkolaków,
- „Kubuś i Przyjaciele uczą o roli przyjaźni w naszym życiu”.

- warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt.: „Zabawy muzyczno-ruchowe
w przedszkolu”, zorganizowane wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach,

- warsztaty plastyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej pt.: „Koszyczki i inne inspiracje z mydła”, odbywające się w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli: „Kreatywny Przedszkolak”,

- spotkanie grupy wsparcia surdopedagogów, prowadzone przez pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach.

* * *

„Mol Stanisław Książkowy na tropie…” - moja pierwsza wizyta w bibliotece pedagogicznej
Mysłowice, 19.05.2017 r.

19 maja 2017 r. gościliśmy drugoklasistów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach. Celem spotkania było zapoznanie najmłodszych z warsztatem pracy nauczyciela bibliotekarza oraz działalnością biblioteki.

Wśród szeregu gier i zabaw, największym powodzeniem cieszyły się podchody, inspirowane przygodami tajemniczego mola Stanisława Książkowego. Przyjazna atmosfera, zastosowanie metod aktywizujących oraz elementów technologii informacyjno-komunikacyjnej, sprzyjało kreatywnym pomysłom uczniów i dobrej zabawie.

* * *

„Kubuś i Przyjaciele, czyli o roli przyjaźni w życiu przedszkolaka” - zajęcia w ramach cyklu: „Czytanie łączy pokolenia…”
Mysłowice, 09.05.2017 r.

Majowe spotkanie czytelnicze dla najmłodszych, przeprowadzone w Gimnazjum nr 3 we współpracy
z mysłowicką filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, upłynęło pod hasłem: „Kubuś i Przyjaciele, czyli o roli przyjaźni w życiu przedszkolaka”.

Głośnemu czytaniu bajki pt.: „Najlepsi przyjaciele”, inspirowanej przygodami Kubusia Puchatka, towarzyszyły zabawy ruchowe oraz zajęcia plastyczne - własnoręczne ozdabianie medali przyjaźni.
W zajęciach wzięły udział przedszkolaki z Przedszkola nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
w Mysłowicach oraz gimnazjaliści z Koła Młodego Czytelnika, działającego w bibliotece szkolnej.

 

* * *

„W zaczarowanym świecie motyli” - zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metody KLANZY
dla przedszkolaków
Mysłowice, 08.05.2017 r.

Wspólne czytanie, rozwiązywanie zagadek i tworzenie przestrzennych motyli to tylko niektóre
z elementów zajęć edukacyjnych, w których uczestniczyły przedszkolaki
z Przedszkola Publicznego nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi oraz Przedszkola Miejskiego nr 12
w Mysłowicach.

Oprócz zabaw ruchowych i rozwijających zdolności manualne, w zajęciach wykorzystano elementy pedagogiki zabawy. Ćwiczenia i zabawy z chustą animacyjną, przy akompaniamencie muzyki, uatrakcyjniły spotkanie i wprowadziły uczestników w doskonały nastrój.

* * *

„Łączy nas pamięć…” - cykl montaży słowno-muzycznych, upamiętniających 74. rocznicę powstania w getcie warszawskim
Mysłowice, 24.-28.04.2017 r.

19 kwietnia 2017 r. obchodzono 74. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Włączając się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”, organizowaną już po raz piąty przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, przygotowaliśmy cykl montaży słowno-muzycznych, adresowanych do uczniów Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Mysłowicach.

Spotkania, przeprowadzone wspólnie ze studentami II roku pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Akademii „Ignatianum” w Mysłowicach, przybliżyły młodzieży temat powstania oraz sylwetkę Marka Edelmana, jednego z jego przywódców.

Odwołując się do tekstów Mary Berg z „Dzienników z getta warszawskiego” oraz Hanny Krall ze „Zdążyć przed Panem Bogiem”, młodzież poznała losy ludzi walczących o godność, wolność i prawdę.

Uczniowie, wraz ze studentami i wychowawcami, wykonali żółte żonkile oraz kolaże „Plakaty Pamięci” - symbole pamięci o powstaniu.

Za puentę spotkania i swoiste przesłanie dla młodych posłużyły słowa Marka Edelmana z książki „I była miłość w getcie” zobrazowane utworem „Ejli, ejli lama azawtami” z Marszu Pamięci.

Montażom, w których uczestniczyło łącznie 65 gimnazjalistów, towarzyszyły wystawy tematyczne oraz książkowe. Pokłosiem spotkań była wystawa kolaży, upamiętniających postać Marka Edelmana, zaprezentowana w naszej placówce.

* * *

„IGŁĄ MALOWANE, CZYLI HAFT MATEMATYCZNY” - warsztaty plastyczne w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego
Mysłowice, 12.04.2017 r.


Kwietniowe spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Kreatywny Przedszkolak”, skupiającej mysłowickich nauczycieli wychowania przedszkolnego, odbyło się pod hasłem: „Igłą malowane, czyli haft matematyczny”.

Uczestnicy poznali technikę tworzenia kartek okolicznościowych przy użyciu igły, nici i kartki, którą z powodzeniem mogą wykorzystać w swojej pracy dydaktycznej.

* * *

„Zakręcone” pisanki - warsztaty quillingu dla uczniów szkoły podstawowej
Mysłowice, 12.04.2017 r.

W związku ze zbliżającą się Wielkanocą, oferta zajęć edukacyjnych placówki została wzbogacona
o warsztaty plastyczne z elementami biblioterapii dla uczniów klasy 3 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Mysłowicach.

Celem spotkania, zrealizowanego pod hasłem: "Zakręcone” pisanki, było przypomnienie zwyczajów
i obrzędów ludowych związanych z najpopularniejszym symbolem świąt Wielkanocy. Głośnemu czytaniu wiersza Jana Brzechwy pt.: "Jajko", towarzyszyły warsztaty plastyczne. Uczniowie, posługując się techniką quillingu, własnoręcznie ozdobili kartki z życzeniami w kształcie pisanek.
* * *

„Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole i przedszkolu” - konsultacje dla rodziców i nauczycieli
Mysłowice, 11.04.2017 r.

W ramach stałej współpracy, dotyczącej wspomagania szkół i placówek oświatowych, w bibliotece odbył się dyżur konsultacyjny z psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Mysłowicach. Kwietniowe konsultacje dotyczyły pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w placówce szkolnej i przedszkolnej.

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja książek i materiałów edukacyjnych, ułatwiających pracę dydaktyczno-wychowawczą z dzieckiem autystycznym oraz ich akceptację w środowisku rówieśniczym.

* * *

„W krainie Wielkanocnego Zajączka” - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków
Mysłowice, 11.04.2017 r.

Kolejne zajęcia, poświęcone zbliżającym się świętom Wielkiej Nocy, miały niecodzienny charakter. Odbyły się pod hasłem: „Wielkanocny tor przeszkód”, w którym uczestniczyła grupa 5- oraz 5-6-latków
z Przedszkola nr 12 w Mysłowicach.

Dzieci utrwalały wiedzę o zwyczajach i symbolach świątecznych poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkurencjach, zarówno ruchowych, jak i umysłowych. Układały puzzle, kręciły „walatką”, odgadywały zagadki, szukały fantów schowanych przez Wielkanocnego Zająca, a na zakończenie wykonały własne projekty pisanek, które ozdobiły przedszkolną galerię.

* * *

„Ene, due, rabe… połknął bocian żabę” - zajęcia edukacyjne dla najmłodszych
Mysłowice, 07.04.2017 r.

Wraz z nadejściem wiosny, w Przedszkolu nr 12 w Mysłowicach, odbyły się zajęcia dla przedszkolaków w oparciu o tekst S. Michałkow pt.: „Bocian i żaba”.

Celem spotkania było zapoznanie dzieci z wyglądem, sposobem poruszania oraz zdobywaniem pokarmu przez bociana i żabę. Głośnemu czytaniu towarzyszył quiz, zabawa ruchowa „Chodzi bocian po stawie”, autorska gra planszowa „Nakarm żabę” oraz praca plastyczna.

* * *

„A zajączek piękny, biały niech przyniesie koszyk cały…” - zajęcia edukacyjne
w ramach cyklu „Bajki-Pomagajki”
Mysłowice, 06.04.2017 r.

Celem spotkania, zrealizowanego pod hasłem: „A zajączek piękny, biały niech przyniesie koszyk cały…", było kultywowanie tradycji świąt Wielkanocy. Głośnemu czytaniu bajki edukacyjnej pt.: "Święta Wielkanocne", towarzyszyła zabawa w podchody, inspirowana fabułą tekstu oraz zajęcia plastyczne.
Z zaproszenia do udziału w spotkaniu skorzystali wychowankowie świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Mysłowicach.

* * *

„Czytanie łączy pokolenia…” - cykl zajęć edukacyjnych
Mysłowice, 05.04.2017 r.

Przedświąteczne spotkanie czytelnicze dla najmłodszych, prowadzone w Gimnazjum nr 3
w Mysłowicach, upłynęło pod hasłem: „Wielkanocny baranek w krainie pisanek”.
Głośnemu czytaniu bajki, inspirowanej zwyczajami Wielkanocy, towarzyszyły zabawy ruchowe oraz zajęcia plastyczne. W zajęciach wzięły udział przedszkolaki z Przedszkola nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach oraz gimnazjaliści z Koła Młodego Czytelnika, działającego przy bibliotece szkolnej.

* * *

„Polska na niebiesko” - akcja w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
Mysłowice, 01 - 03.04.2017 r.

2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Jego głównym celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, który w Polsce diagnozuje się już u 1 dziecka na 100. Charakterystycznym motywem obchodów jest kolor niebieski.

Również nasza placówka aktywnie włączyła się do tegorocznej akcji. Wystawy książkowe, prezentacje multimedialne na temat autyzmu i stosowanych terapii oraz pakiety materiałów edukacyjnych dla odwiedzających w tym czasie bibliotekę użytkowników to tylko niektóre z zaproponowanych form promocji święta.

Za pomoc w realizacji przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy Fundacji Jaś
i Małgosia z Łodzi, a w szczególności koordynatorowi klubu Autyzm HELP / Zagłębie
.

* * *

„Fantazja to wieczna wiosna!” - zajęcia edukacyjne w ramach cyklu „Bajki-Pomagajki”
Mysłowice, 31.03.2017 r.

Szósta odsłona cyklu zajęć edukacyjnych z elementami bajkoterapii została poświęcona bajce relaksacyjnej.

Celem spotkania, zrealizowanego pod hasłem: "Fantazja to wieczna wiosna!", było uwrażliwienie najmłodszych na piękno otaczającej ich przyrody. Głośnemu czytaniu tekstu Beaty Bończak pt.: "Barwne motyle", towarzyszyły gry edukacyjne oraz warsztaty plastyczne, połączone z wizualizacją bajki.

Z zaproszenia do udziału w zajęciach, poświęconych przebudzeniu wiosny,
skorzystało 21 podopiecznych świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Mysłowicach.

* * *

„Uwaga! Ważna zasada - Nieśmiałość to nie wada!” - otwarte zajęcia edukacyjne w ramach cyklu „Bajki-Pomagajki”
Mysłowice, 30.03.2017 r.

Tematem kolejnego spotkania z cyklu „Bajki-Pomagajki”, w którym uczestniczyli trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Mysłowicach, było przełamywanie dziecięcej nieśmiałości, utrudniającej radzenie sobie w sytuacjach społecznych.

Głośnemu czytaniu bajki terapeutycznej Marty Komorowskiej pt.: „Biała kropka”, towarzyszyły gry
i zabawy edukacyjne oraz warsztaty plastyczne. Przyjazna atmosfera oraz umiejętne wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjało kreatywnym pomysłom uczniów.

W zajęciach, w ramach współpracy i upowszechniania dobrych praktyk, jako obserwatorzy uczestniczyli studenci II roku wychowania przedszkolnego i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Wydziału Zamiejscowego Akademii „Ignatianum” w Mysłowicach.

* * *

Warsztaty dla nauczycieli: „Teatrzyk Kamishibai”
Mysłowice, 28.03.2017 r.

Marcowe warsztaty metodyczne, organizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno- Edukacyjnym „Metis” w Katowicach, poświęcone były popularyzacji edukacji teatralnej wśród dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Uczestnicy szkolenia poznali Kamishibai, czyli tradycyjną japońską sztukę opowiadania historii za pomocą ilustracji książkowych wykonanych na kartonowych planszach.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa książkowa pt.: „Edukacja teatralna najmłodszych”, prezentująca literaturę z tego zakresu.


* * *

„Witamy w Tuwimolandii” - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków
Mysłowice, 23.03.2017 r.

23 marca w Przedszkolu Miejskim nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne, przybliżające najmłodszym twórczość Juliana Tuwima.

Wiersze „Rzepka’, „Skakanka’ oraz „Warzywa” poznały 6-latki, które poszukiwały warzywnych fantów, odpowiadały na zagadki oraz uczestniczyły w ćwiczeniach ruchowych i relaksacyjnych, inspirowanych pedagogiką zabawy. Wykonały również prace plastyczne z wykorzystaniem kolorowej bibuły, które zostaną wystawione w „Galerii Przedszkolaka” w naszej bibliotece.

* * *

„Rzepka i inne warzywa Julka Tuwima” - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków
Mysłowice, 23.03.2017 r.

Wspólne czytanie, poszukiwanie wiosennych fantów, poznawanie warzyw oraz kolorów to tylko niektóre z elementów zajęć edukacyjnych dla 3-latków z Przedszkola Miejskiego nr 11 im. Kolorów Tęczy
w Czeladzi., realizowanych w ramach programu: „Tuwimowy zawrót głowy”.

Oprócz zabaw ruchowych i rozwijających spostrzegawczość, w zajęciach wykorzystano metodę malowania dziesięcioma palcami do stworzenia prac plastycznych wieńczących spotkanie z wierszami Tuwima.

* * *

„Czytanie łączy pokolenia…” - cykl lekcji bibliotecznych
Mysłowice, 15.03.2017 r.

Po raz kolejny w bieżącym roku szkolnym włączyliśmy się w organizację zajęć czytelniczych dla najmłodszych, prowadzonych w Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach. Tematem marcowego spotkania było budowanie poczucia własnej wartości. Głośnemu czytaniu bajki pt.: „Każdy jest wyjątkowy”, inspirowanej przygodami Kubusia Puchatka, towarzyszyły zabawy ruchowe oraz warsztaty plastyczne.

W zajęciach wzięły udział przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Cudaczek” z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach oraz - zgodnie z założeniami cyklu - gimnazjaliści z Koła Młodego Czytelnika, działającego w bibliotece szkolnej.

* * *

„Dziecko z zespołem Aspergera” - konsultacje dla rodziców i nauczycieli
Mysłowice, 14.03.2017 r.

Marcowe spotkanie z ekspertami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach, poświęcono zagadnieniom opieki i wychowania dziecka z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole podstawowej.

Zainteresowani tematem rodzice i nauczyciele otrzymali możliwość indywidualnych konsultacji
z psychologami, specjalizującymi się w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Poradom towarzyszyła wystawa książkowa oraz zestawienia bibliograficzne, dotyczące poruszanego zagadnienia.

* * *

„W krainie Słonia Trąbalskiego” - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków
Mysłowice, 09.03.2017 r.

9 marca w Przedszkolu nr 12 w Mysłowicach odbyły się zajęcia edukacyjne pt.: „W krainie Słonia Trąbalskiego”. Zainaugurowały one cykl zajęć, przybliżających najmłodszym twórczość Juliana Tuwima.
Tym razem z tekstem oraz szeregiem gier, zabaw
i zadań zmierzyła się grupa 3-latków. Dzieciaki wykonywały słoniowe uszy, układały puzzle, odpowiadały na pytania oraz kolorowały słoniowe szablony.

* * *

„SCRAPBOOKING, czyli coś z niczego” - warsztaty plastyczne w ramach sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego

Mysłowice, 07.03.2017 r.

7 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli wychowania przedszkolnego, skupionych
w sieci współpracy i samokształcenia „Kreatywny Przedszkolak”.

Marcowe warsztaty poświęcone były coraz bardziej popularnej formie twórczości artystycznej, jaką jest scrapbooking. Uczestnicy warsztatów tworzyli albumy, kartki i ozdoby okolicznościowe, przy użyciu tasiemek, naklejek, ćwieków oraz innych elementów, nadających pracom wyjątkowy, indywidualny charakter.

* * *

„GALERIA PRZEDSZKOLAKA” - prezentacja prac plastycznych
Mysłowice, 03.03.2017 r.

Coraz większym zainteresowaniem w lokalnym środowisku nauczycielskim cieszy się powołana
w bibliotece „Galeria Przedszkolaka”. Prezentujemy w niej prace plastyczne przedszkolaków o różnorodnej tematyce, wykonane dowolnymi technikami plastycznymi.

Do tej pory w „Galerii” zorganizowano następujące wystawy:
„Kolorowe wariacje” - prace z Przedszkola nr 10 w Mysłowicach,
„Karnawałowe maski” - prace z Przedszkola nr 13,
„Walentynkowe serduszka” - prace z Przedszkola nr 12,
„Zima w Dolinie Muminków” - prace z Przedszkola nr 12,
„Burza w szklance wody!” - prace z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

Serdecznie zapraszamy kolejne placówki do współpracy!

* * *

„Burza w szklance wody!” - zajęcia edukacyjne w ramach cyklu „Bajki-Pomagajki”
Mysłowice, 22 lutego 2017 r.

Tematem czwartego spotkania z cyklu „Bajki-Pomagajki” było niwelowanie, częstego u dzieci, lęku przed burzą. Głośnemu czytaniu bajki terapeutycznej Angeliki Kruszelnickiej pt.: „O Antosiu, który boi się burzy”, towarzyszyły zabawy ruchowe i warsztaty plastyczne. Prace uczniów, stworzone na podstawie tekstu, zostaną wystawione w Galerii, prowadzonej w bibliotece pedagogicznej.

W zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 18 drugoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 12
w Mysłowicach. Efektywnemu przeprowadzeniu zajęć sprzyjała przyjazna atmosfera oraz zastosowanie ciekawych metod i technik pracy z najmłodszymi.

 

* * *

„Literackie Walentynki…” - międzyszkolny konkurs gimnazjalny
Mysłowice, 15 lutego 2017 r.

15 lutego 2017 r., pod hasłem: „Literackie Walentynki…”, tradycyjnie już w Gimnazjum nr 3
z Oddziałami integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. K. Wojtyły w Mysłowicach, odbył się finał międzyszkolnego konkursu gimnazjalnego. Wzięły w nim udział drużyny z ośmiu lokalnych szkół.
W Jury konkursu, obok nauczycieli z Gimnazjum nr 3 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Mysłowicach, zasiadł nauczyciel bibliotekarz z mysłowickiej biblioteki pedagogicznej.

Z wiedzą ogólną na temat Święta Zakochanych najlepiej poradziła sobie drużyna, złożona
z uczennic Gimnazjum nr 5 w Mysłowicach, którym serdecznie gratulujemy!

* * *

„KUSUDAMA - cuda z papieru” - warsztaty plastyczne w ramach sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego
Mysłowice, 14.02.2017 r.


14 lutego 2017 r. odbyło się drugie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Kreatywny Przedszkolak” skupiającej mysłowickich nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Warsztaty plastyczne poświęcone były nowej formie pracy z papierem, jaką jest kusudama.

Uczestnicy poznali sposoby składania różnorodnych kwiatowych kul, które z pewnością wykorzystają
w swojej pracy dydaktycznej z najmłodszymi.

* * *

Tydzień Bezpiecznego Internetu 2017 - „Razem zmieniamy Internet na lepsze”
Mysłowice, 07.-13.02.2017 r.

Tegoroczna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu, pod hasłem: „Razem zmieniamy Internet na lepsze”, zainspirowała nauczycieli bibliotekarzy mysłowickiej filii PBW
w Katowicach do podjęcia szeregu inicjatyw, mających na celu:
•propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów sieciowych,
•zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką cyberprzemocy,
•nagłośnienie tematyki dotyczącej ochrony online.
Wśród działań oferowanych przez placówkę, największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.
W zajęciach pt.: „Sieciaki kontra Sieciuchy… czyli Poznaj bezpieczny Internet!” uczestniczyło 30 dzieci, objętych opieką świetlicową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Mysłowicach.

Dodatkowo, rodzice i nauczyciele zainteresowani problematyką cyberprzemocy mieli możliwość uzyskania porad, w powołanym na potrzeby Dnia Bezpiecznego Internetu
- „Pogotowiu cyberbullyingowym” oraz skorzystania z literatury fachowej, dostępnej w zbiorach filii. Przygotowano również zestawienia bibliograficzne: „Cyberbulling
- zapobieganie i zwalczanie”, „Internet
- zagrożenia i niebezpieczeństwa czyhające na dzieci i młodzież w Sieci” oraz pakiet materiałów informacyjnych, promujących zasady netykiety, a także bezpieczne strony internetowe dla najmłodszych.

 

* * *

„To jest śnieg (…), czyli zimowa wizyta w Dolinie Muminków” - zajęcia dla przedszkolaków
Mysłowice, 10.02.2017

10 lutego 2017 r. w Przedszkolu nr 12 w Mysłowicach odbyły się zajęcia dla przedszkolaków pt.: „To jest śnieg (…), czyli zimowa wizyta w Dolinie Muminków”, w oparciu o fragmenty utworu Tove Jansson „Muminek i pierwszy śnieg”.
Celem spotkania było zapoznanie dzieci z twórczością Tove Jansson, postaciami Muminków, ich zwyczajami oraz ze zwierzętami hibernującymi zimą. Głośnemu czytaniu towarzyszyła zabawa ruchowa „Stary niedźwiedź mocno śpi” , praca plastyczna i „Zgaduj-Zgadula”.
W zajęciach, podczas których najmłodsi samodzielnie wykonywali eksperyment, w wyniku którego powstawał śnieg, wzięło udział 20 przedszkolaków z najmłodszych grup przedszkolnych.

* * *

„Tajemniczy ogród” - zajęcia edukacyjne w ramach cyklu „Bajki-Pomagajki”
Mysłowice, 09.02.2017 r.

9 lutego 2017 r. w Przedszkolu nr 11 w Mysłowicach odbyły się kolejne zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii. Tematem trzeciego spotkania z cyklu „Bajki-Pomagajki” był tajemniczy ogród. Głośnemu czytaniu, połączonemu z wizualizacją bajki relaksacyjnej pt.: „Jestem roślinką” towarzyszyły gry edukacyjne oraz warsztaty plastyczne.
W zajęciach kształtujących zwrócenie uwagi na piękno pierwotnej przyrody uczestniczyło 20 „Żabek” z grupy starszaków.

 

* * *

„Czytanie łączy pokolenia…” - cykl lekcji bibliotecznych
Mysłowice, 08.02.2017 r.

W ramach współpracy z lokalnym środowiskiem oświatowym, nauczyciel bibliotekarz mysłowickiej filii PBW w Katowicach aktywnie wspomagał zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków, prowadzone
w Gimnazjum nr 3 przez bibliotekarzy Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach.
Lutowe spotkanie pt.: „Zainteresuj się bajką przedszkolaku!” miało na celu zapoznanie najmłodszych
z rożnymi formami książki-zabawki, a co za tym idzie - rozbudzenie w kilkulatkach zainteresowań czytelniczych.

W zajęciach wzięło udział 20 uczniów Niepublicznego Przedszkola „Cudaczek”
z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach oraz zaprzyjaźnieni z biblioteką szkolną gimnazjaliści. Miła atmosfera sprzyjała łączeniu dwóch pokoleń młodych czytelników.

* * *

„Zaburzenia rozwoju mowy” - konsultacje dla rodziców i nauczycieli
Mysłowice, 08.02.2017 r.


W ramach wspomagania rodziców i nauczycieli w terapii logopedycznej najmłodszych, biblioteka zaprosiła do współpracy ekspertów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, lutowe konsultacje dotyczące rozwoju mowy, jej zaburzeń oraz problematyki dziedzin pokrewnych, w tym neurologopedii, prowadził zespół wykwalifikowanych specjalistów.

Oprócz bezpłatnego poradnictwa, wszyscy zainteresowani mieli możliwość skorzystania
z przygotowanej w formie wystawy literatury fachowej, a także otrzymali zestawienia bibliograficzne - kompendium wiedzy z zakresu poruszanej tematyki.

* * *

„Zaburzenia integracji sensorycznej” - konsultacje dla rodziców i nauczycieli
Mysłowice, 13.01.2017 r.

Po raz kolejny w bieżącym roku szkolnym, pracownicy mysłowickiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej gościli w bibliotece jako eksperci z zakresu problematyki wychowawczej dzieci
i młodzieży.

13 stycznia br. zespół pedagogów udzielał zainteresowanym rodzicom i nauczycielom porad w kwestii integracji sensorycznej, czyli prawidłowej percepcji wrażeń zmysłowych. Konsultacjom towarzyszyła wystawa książkowa oraz zestawienia bibliograficzne, dotyczące poruszanej tematyki.

* * *

„Odwaga jest dobra, ale wytrwałość lepsza...” - zajęcia edukacyjne w ramach cyklu:
„Bajki-Pomagajki” 11 stycznia 2017 r.


Pod hasłem: „Odwaga jest dobra, ale wytrwałość lepsza...” odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne
w ramach zapoczątkowanego w grudniu 2016 r. cyklu: „Bajki-Pomagajki”, którego celem jest wykorzystanie edukacyjnej oraz terapeutycznej roli bajek w rozwoju emocjonalnym dziecka.
W spotkaniu wzięli udział pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Mysłowicach.

Tematem zajęć było zwrócenie uwagi na rolę wytrwałości w dążeniu do celu. Głośnemu czytaniu adaptacji bajki Jeana de la Fontaine'a pt.: „Żółw i zając", towarzyszyły gry i zabawy ruchowe.

Uczniowie, wcielając się w role tytułowych bohaterów, wzięli udział w rewanżowym "wyścigu". Specjalnie zaprojektowana gra planszowa, umożliwiła dzieciom identyfikację
z postaciami, a tym samym prawidłową interpretację morału bajki.

* * *

Warsztaty dla nauczycieli: „Jak skutecznie wykorzystywać wiedzę o rozwoju dziecka
w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”
Mysłowice, 9 stycznia 2017 r.

Kolejne warsztaty metodyczne, organizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno- Edukacyjnym „Metis” w Katowicach, poświęcone były dzieciom w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.

Prowadząca przedstawiła zebranym etapy rozwoju dziecka, ze zwróceniem uwagi na rozwój społeczny
i emocjonalny najmłodszych, ważny do budowania trwałych relacji w dorosłym życiu.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa książkowa pt.: „Rozwój psychofizyczny dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym”, prezentująca najnowszą literaturę z tego zakresu.

Ponadto, podczas szkolenia, uczestnicy otrzymali pakiet materiałów promujących nową, rozbudowaną ofertę edukacyjną biblioteki na rok 2017.

 

* * *

Dzień Babci - warsztaty origami
5 stycznia 2017 r.

W styczniu 2017 r., w związku ze zbliżającym się Dniem Babci, oferta zajęć edukacyjnych placówki została wzbogacona o warsztaty plastyczne z elementami biblioterapii dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

Z zaproszenia do udziału w zajęciach, poświęconych temu wyjątkowemu świętu, skorzystało blisko
30 podopiecznych świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Mysłowicach.

Celem spotkania, zrealizowanego pod hasłem: "Ogród miłości wyrasta w sercu babci...", było kształtowanie umiejętności okazywania serdeczności i miłości bliskim. Głośnemu czytaniu opowiadania Ireny Salach pt.: "Najlepszy prezent", towarzyszyły warsztaty plastyczne. Uczniowie, posługując się techniką origami, własnoręcznie wykonali kwiatowe laurki z życzeniami.

Ciekawa forma zajęć sprzyjała miłej atmosferze oraz integracji grupy.

* * *

„KREATYWNY PRZEDSZKOLAK” - sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego

20 grudnia 2016 r. odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2016/2017 spotkanie inaugurujące działalność sieci współpracy i samokształcenia mysłowickich nauczycieli wychowania przedszkolnego. Spotkaniu towarzyszyły warsztaty plastyczne pt.: „Lapbook - moja świąteczna opowieść”, prowadzone przez koordynatora sieci.

W pierwszej części spotkania, w szkoleniu pt.: „Sieci współpracy i samokształcenia - nową formą doskonalenia zawodowego nauczycieli” omówiono zasady funkcjonowania sieci, jej zadania oraz dokonano wstępnej diagnozy potrzeb, niezbędnej do wspólnych działań.
Podczas spotkania przedstawiono również plan pracy sieci na bieżący rok szkolny oraz przedstawiono ofertę edukacyjną biblioteki, adresowaną do nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Celem warsztatów plastycznych było zapoznanie i przygotowanie uczestników do samodzielnego stworzenia książeczek, które z pewnością uatrakcyjnią zajęcia dla najmłodszych. Efektem uczestnictwa w warsztatach było stworzenie przez nauczycieli przykładowych lapbooków, dotyczących tematyki bożonarodzeniowej.

Kolejne spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia zaplanowano na luty 2017 r.

 

* * *

Archiwum : 2016 - 12.2013Śląskie
Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego